Utrata pracy

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Nagła utrata dobrej, dobrze płatnej pracy może poważnie zachwiać poczuciem wartości. Zwolnienie z pracy, bądź odejście z takiej, która nie sprawiała satysfakcji tylko fundowała codzienny stres może być traumatycznym przeżyciem. Rozdrażnienie wywołują wszelkie pytania o pracę, czy powody odejścia. W niektórych przypadkach zostanie osobą bezrobotną może skutkować kryzysem tożsamości. Im dłużej się pracuje, tym bardziej postrzega się siebie przez pryzmat wykonywanej pracy. Osoby zatrudnione są bowiem postrzegane przez społeczeństwo jako wartościowe i potrzebne. Poza tym praca oznacza stabilne zarobki, pewne, spokojne życie oraz akceptację otoczenia. Nic więc dziwnego, że istnienie na rynku pracy powoduje poczucie przywiązania do firmy oraz przynależności zawodowej.

Utrata pracy dezorientuje, sprawia, że uporządkowany dotąd świat wywraca się do góry nogami. Traci się wówczas poczucie stabilności, pojawia się niepewność jutra a przyszłość rysuje się w odcieniach czerni. Warto jednak zastanowić się wówczas nad tym jak zawodową porażkę zmienić w sukces. Być może utrata jednej pracy to krok do zyskania innej, lepszej i wyżej płatnej. Czas wolny, spędzany na poszukiwaniu nowej posady można także wykorzystać na szeroko rozumiane doskonalenie się oraz swoich umiejętności.

Błędy w liście motywacyjnym

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Napisanie dobrego listu motywacyjnego nie jest łatwe, bowiem można przekroczyć cienką granicę między właściwym prezentowaniem się a przechwalaniem się. Każdy kandydat aplikujący na dane stanowisko chce się przedstawić w jak najlepszy sposób oraz wyróżnić się wśród innych. List motywacyjny to korespondencja służbowa więc warto trzymać się oficjalnego stylu i przedstawiać konkretne, zgodne z prawdą informacje. Nie należy przechwalać się w liście motywacyjnym bądź źle wyrażać o poprzednim miejscu pracy. Ważne jest, by pracodawca nie wywnioskował z listu iż osoba go pisząca jest arogancka i zbyt pewna siebie. Nadmierna wylewność także jest niemile widziana, bowiem można pomyśleć wówczas, iż ubiegający się o posadę jest zdesperowany.

List motywacyjny to okazja do przekonania pracodawcy, że warto poświęcić uwagę konkretnemu kandydatowi. Dobrze jest by list był związany z firmą, do której się aplikuje i napisany w perspektywie przyszłości. Złe wyrażanie się o poprzednim pracodawcy traktowane jest jako brak profesjonalizmu i taka osoba traci szansę na posadę. Podczas pisania należy także wystrzegać się humoru i żartobliwego tonu. Wiele osób chce w ten sposób zaznaczyć, że posiadają poczucie humoru jednak nie jest to dobra metoda. Rekrutujący może bowiem odnieść wrażenie, że ubieganie się o pracę nie jest traktowane w sposób poważny.

Studencki list motywacyjny

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Ukończenie studiów to czas, w którym należy pomyśleć podjęciu pracy zawodowej. Wiele firm wymaga od potencjalnych pracowników przedstawienia listu motywacyjnego. Służy on przede wszystkim wskazaniu powodów, dla których dana osoba chce podjąć pracę w konkretnej firmie. Osobom z brakiem doświadczenia, znajdującym się u progu kariery, trudniej jest napisać taki list. Jednak z drugiej jest to doskonała okazja do zaprezentowania siebie jako odpowiedniej osoby na konkretne stanowisko.

Osoby po studiach, ubiegając się o pracę zgodną z kierunkiem uzyskanego wykształcenia mogą z powodzeniem wykorzystać tego typu argument jako motyw do podjęcia pracy. Bowiem wiedza teoretyczna uzyskana w toku studiów jest doskonałą podstawą do dobrego i sumiennego wykonywania zawodowych obowiązków. Brak doświadczenia pracodawcy czasem rozpatrują na korzyść ubiegającego się o pracę, bowiem osoba taka nie posiada wyrobionych nawyków z poprzedniej pracy,

Na korzyść osoby po studiach, która ubiega się o pracę, rozpatrywane są także odbyte podczas ich trwania praktyki i staże,. Stanowią one bowiem doskonałą podstawę do skonfrontowania wiedzy teoretycznej z praktycznym jej zastosowaniem. Tym bardziej, jeśli miejsce praktyk było podobnej specyfiki co firma, do której się aplikuje.

Rozmowa kwalifikacyjna

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej pod każdym względem może niestety skutkować brakiem zwrotnej odpowiedzi od pracodawcy. Jest to wyraźny sygnał do zmiany swojej strategii. W tym przypadku błędy mogą występować w wielu czynnikach, jednak na początek można zacząć od zmian w myśleniu. Warto także przeanalizować swoją sylwetkę podczas trwania rozmowy kwalifikacyjnej.

Najlepszym sposobem jest wizualizacja swojego wyglądu i zachowania podczas rozmowy. Być może tutaj jest coś, co zdradza cechy i zachowania niepożądane przez pracodawcę. Najlepszym sposobem na poprawienie autoprezentacji jest poproszenie kogoś o pomoc i ćwiczenie przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej. Być może sposób mówienia bądź mowa ciała jest nieprawidłowa i wpływa negatywnie na decyzję rekrutującego. W relacji z potencjalnym pracodawcą warto postawić na wszystkie cechy, które sprawią, że poczuje się on dowartościowany. Nie można także dopuścić do tego by rozmowa kwalifikacyjna przypominała przesłuchanie. Należy ją poprowadzić tak, by była żywym dialogiem pomiędzy równymi partnerami. Nie wolno swoją postawą sugerować rekrutującemu, że posiada się niskie poczucie własnej wartości. Wówczas traci się w jego oczach co może mieć negatywny wpływ na decyzję o zatrudnieniu.

Planowanie kariery

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Osoby, które stoją na progu swojej kariery zawodowej zadają sobie pytanie w jakim kierunku potoczy się ich życie zawodowe w perspektywie kilku następnych lat. Każdy bowiem kto zaczyna pracować marzy o osiągnięciu zawodowego sukcesu i planuje swoją karierę. Niestety nie zawsze można w pełni kontrolować jej przebieg. Istnieje wiele różnych czynników, które są w stanie pokrzyżować nawet najlepiej obmyślony plan. Jednakże mimo tego warto chociaż próbować zaplanować swoją karierę zawodową i nadać jej konkretny kierunek. Warto także co jakiś czas weryfikować tego typu plany, bowiem kariera to proces dynamiczny i nie można do końca przewidzieć w jakim kierunku się potoczy. Może latami stać w miejscu bądź nagle przyspieszyć i rozwijać się.

Żeby dobrze zaplanować karierę należy wyznaczyć sobie konkretne cele oraz czas, w którym istnieje możliwość ich osiągnięcia. Ważny jest także upór i konsekwencja w dążeniu do nich. Jednak najważniejsze jest to, by plan rozwoju kariery miał sens a zakładane cele realne. Warto także zastanowić się nad konkretnymi sposobami umożliwiającymi ich osiągnięcie. Czasami jednak nawet najlepiej zaplanowana kariera może zostać zakłócona przez niepodziewane i niezależne od woli planujących osób czynniki. To także warto mieć na uwadze w procesie planowania.

Praca a język obcy

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Współczesny rynek pracy wymaga posiadania umiejętności, które wyróżniają z tłumu kandydatów do podjęcia określonego stanowiska oraz zrobią wrażenie na potencjalnym pracodawcy. Wiele z tych umiejętności, które jeszcze kilka lat temu były niezwykle pożądane przez rekrutujących, dziś są wymaganym minimum, gdyż posiada je bardzo dużo osób.

Sztandarowym przykładem jest tutaj znajomość języka angielskiego. Stał on się bowiem światowym językiem biznesowym i choć jego znajomość wciąż pozostaje niezwykle istotna i przydaje się w pracy, to nie robi już na pracodawcach wrażenia. Język angielski przydaje się bowiem nie tylko w pracy w korporacji międzynarodowej, lecz także podczas kontaktów z kontrahentami i biznesowymi partnerami z zagranicy. Dlatego właśnie znajomość angielskiego na poziomie zaawansowanym lub biegłym nie robi wrażenia na rekrutujących. Niektórzy z nich traktują ją nawet jako umiejętność podstawową i wymagają jej do pracy. Sposobem na zaimponowanie potencjalnemu pracodawcy będzie tutaj z pewnością nauka innego języka obcego. Możliwości jest dużo, najlepiej jednak postawić na któryś z obowiązujących w największych światowych gospodarkach: arabski, chiński, francuski czy japoński.

Powrót do pracy

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Istnieje wiele powodów, dla których ludzie decydują się przerwać na jakiś czas karierę zawodową. Taki stan rzeczy może być spowodowany przeprowadzą do innego miasta, problemami zdrowotnymi, podjęciem edukacji w celu podniesienia kwalifikacji bądź zobowiązaniami rodzinnymi. Przerwa w pracy zawodowej może powodować trudności ze znalezieniem nowej pracy, nawet jeśli jest się osobą przedsiębiorczą i aktywną. Pracodawca z pewnością zwróci uwagę na lukę w życiorysie i będzie o nią pytał. Wówczas należy postawić na szczerość i wyjaśnić co było powodem przerwy w zatrudnieniu. Z pewnością wzbudzi to jego zaufanie i uzna taką osobę za uczciwą. Ważne jest aby pokazać ewentualnemu pracodawcy gotowość do pracy i determinację. Należy przedstawić czas przerwy w pracy jako coś pozytywnego, pokazać, że mimo tego jest się osobą aktywną.

Dobrze jest także zaprezentować potencjalnemu pracodawcy swoje umiejętności, pochwalić się aktywnościami podejmowanymi w czasie przerwy w karierze. Należy podkreślać chęć i gotowość do pracy, zaprezentować swoje atuty i dotychczasowe doświadczenie. Powinno się dać rekrutującemu do zrozumienia, że jest się profesjonalistom w swoim fachu, który czas wolny wykorzystywał na doskonalenie własnych umiejętności i poszerzanie branżowej wiedzy.

Ubieganie się o pracę

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Wielu pracodawców wymaga wystosowania listu motywacyjnego przez potencjalnego pracownika. Ma on bowiem wyjaśnić rekrutującemu powody, dla których chce podjąć akurat proponowaną przez niego pracę i dlaczego w takiej branży. Oczywiście, z punktu widzenia pracodawcy, mile widziane jest wykształcenie adekwatne do wymaganych na konkretnym stanowisku obowiązków. Często właśnie ten argument przesądza o tym, czy ubiegający się o posadę dostanie ją. Wykształcenie jest bowiem komunikatem dla pracodawcy, iż osoba przez kilka lat poznawała zagadnienia teoretyczne z obszaru, w którym firma funkcjonuje, co może świadczyć o tym, iż będzie dobrym pracownikiem.

Ponadto zawsze mile widziane jest poparcie swojego wykształcenia dodatkowymi aktywnościami z dziedziny, w której się kształcił. Mogą to być różnego rodzaju certyfikaty, dyplomy, zaświadczenia czy ukończone kursy. Jest to dla rekrutującego jasny i wyraźny sygnał iż ma do czynienia z osobą zaangażowaną w odpowiednie przygotowanie do zawodu. Ważne jest także przedstawienie pracodawcy swoich zainteresowań i dobrze jest by były one związane z przyszłą pracą. To zwiększa szanse na zwrócenie na siebie uwagi rekrutującego i jest niezwykle korzystne z jego punktu widzenia.

Kariera międzynarodowa

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Kariera międzynarodowa wiąże się z prestiżem jest coraz bardziej pożądana przez wielu młodych, kończących studia ludzi. Nic dziwnego, bowiem praca za granicą może, oprócz korzyści finansowych, być wspaniałą życiową przygodą i zdobyciem cennej wiedzy i doświadczenia. Należy jednak mieć na uwadze, że do ewentualnej pracy poza granicami kraju należy się odpowiednio przygotować i wykwalifikować. Podstawą jest tu znajomość języków obcych, w szczególności angielskiego. Przyda się ona bowiem w każdej korporacji międzynarodowej, jednak warto oprócz tego nauczyć się języka kraju, w którym chciałoby się podjąć pracę. To ważne, by przynajmniej jednym obcym językiem posługiwać się biegle. Można wówczas uniknąć niepotrzebnych nieporozumień. Warto także pamiętać o specjalistycznym słownictwie, z zakresu swojej branży.

O międzynarodowej karierze warto myśleć już podczas studiów, można bowiem wówczas udać się na staż, który nauczy wiedzy praktycznej. Staże zapewniają zdobycie doświadczenia, co na początek jest bardzo przydatne i warto chwalić się tym w życiorysie. Dobrym pomysłem jest także podjęcie stażu za granicą, a doskonałym czasem na to są wakacje. Wiele uczelni oferuje swoim studentom wyjazdy w celu zdobywania międzynarodowego doświadczenia. Warto wyjechać, by nauczyć się przydatnych w przyszłej karierze zawodowej rzeczy bądź wyrobić sobie kontakty i móc wrócić do pracy po zakończeniu edukacji.

Praca marzeń

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Poszukiwanie pracy najlepiej jest zacząć od zdefiniowania swoich pasji i zainteresowań. Największą satysfakcję daje bowiem praca, która jest związana z własnymi zainteresowaniami. Określenie swojego hobby zawęża krąg poszukiwań pracy i tym samym ułatwia je. Wiele osób marzy bowiem o zawodowym zajmowaniu się tym, co najbardziej je pasjonuje i sprawia największą satysfakcję w życiu. Należy także postawić przed sobą cele i uparcie, konsekwentnie dążyć do ich realizacji. Jedynie świadomość podążania w konkretnym, wyznaczonym wcześniej i określonym kierunku sprawia, że człowiek zaczyna czuć kontrolę nad własnym życiem. Kontrola ta zawsze idzie w parze ze spokojem. Świadomość, że wszystko idzie tak, jak należy jest niezwykle satysfakcjonująca. Oczywiście wyznaczone cele muszą być realistyczne i zaplanowane jedynie na określony czas. Najważniejsze jednak by mobilizowały do dalszych działań.

Szukanie pracy to proces, który może trwać tygodniami. Ważne jednak jest, by prawidłowo przygotować się do wszystkich rozmów kwalifikacyjnych, mieć świadomość swoich mocnych ale i słabych stron. Ponadto dobrze jest przeprowadzić ostrą selekcję wszystkich ofert. W ten sposób można zaoszczędzić swój i potencjalnego pracodawcy czas.

Jak wrócić na rynek pracy

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Wiele młodych kobiet boryka się z tym problemem. Oczywiście chodzi tu głównie o młode maki, które po urodzeniu dziecka postanowiły zająć się wychowywaniem dzieci i domem i porzuciły swoją drogę kariery zawodowej. Jednak nadchodzi taki moment, kiedy chcemy powrócić do pracy, gdy nasze dzieci są już na tyle duże, że możemy sobie na to pozwolić. Tak więc teraz powstaje pytanie jak się do tego zabrać? Jak młoda mama ma znów stać się atrakcyjna dla swojego pracodawcy po pary latach przebywania w domu, po takim okresie, gdy tak wiele zmieniło się na rynku pracy. Przede wszystkim, już na tym etapie postaraj się znaleźć opiekunkę dla dzieci. Nawet gdy chodzą już do przedszkola lub szkoły, pracodawca boi się, że możesz być na częstych zwolnieniach lekarskich. Będzie to na pewno dużym atutem. Kolejna sprawa to podszkolenie się ze zdobytej wiedzy. Podczas rozmów kwalifikacyjnych zadane są przeróżne pytania, dlatego warto porządnie się przygotować. Dalej pozostaje ci jedynie rozsyłać CV i list motywacyjny. Najlepiej do każdej możliwej firmy, to pozwoli na szybką rekrutację twoje CV, jeśli firma się nie odzywa, nie zaprasza cię na rozmowę, zadzwoń i zapytaj czy został już ktoś zatrudniony i cz na pewno twoje CV dotarło do siedziby.

Stes w pracy

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Nasze społeczeństwo jest po prostu lubi narzekać. Nie jest to jakąś tajemnicą, jesteśmy z tego znani nawet w świecie. My spotykając kogoś na ulicy zapytani co tam u ciebie słychać – od razu odpowiadamy: źle lub a wiesz stara bieda. Niestety nie słychać wtedy u nas entuzjazmu. Co jest spowodowane tam stanem rzeczy? Czy naprawdę jesteśmy tak bardzo nieszczęśliwym społeczeństwem? Nie, to nie jest spowodowane, że jesteśmy gburami, głównie jest to spowodowane stresem. Niestety nasze społeczeństwo wciąż biegnie, żyjemy w stresie z powodu pośpiechu. Wciąż się gdzieś śpieszymy, do pracy z pracy do domu, po dziecko i tak dalej. Najczęściej w pracy nie bywa lepiej. Tam też mamy coraz więcej stresów. Dlatego musimy starać się jakoś sobie radzić z tym stresem. Pamiętajmy, że stres negatywnie wpływa na nasze procesy doznaniowe, co przekłada się na poziom naszej pracy. To jest nieprzerwany proces, dlatego musimy spróbować ograniczyć nasz stres. Jednak co zrobić, żeby tak się stało? Przede wszystkim jeśli dostałeś jakieś nowe zadanie nie denerwuj się od razu jeśli nie wiesz jak go wykonać. Poczekaj chwilkę, przemyśl jakie masz możliwości i w razie jakichś niepewności zgłoś je do swojego przełożonego.

życiorys

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Nie wszyscy zdają sobie sprawy jak wielką moc sprawczą mają te dwa dokumenty, nie wszyscy wiedzą, że pracodawca, który poszukuje pracownika w pierwszej kolejności określa nas na podstawie tego małego skrawka papieru. Niestety tak właśnie jest, nawet gdybyśmy byli po prostu stworzeni do tej pracy jeśli źle napiszemy CV niestety nie mamy najmniejszych szans. Tak więc poniżej przedstawiamy parę dobrych rad jak się zabrać do pisania tego dokumentu. Przede wszystkim małe objaśnienie życiorys, czyli potocznie mówiąc CV składa się przeważnie z czterech części. W pierwszej określamy nasze dane osobowe czyli nasz imię i nazwisko, adres zamieszkania, stan cywilny, wiek oraz numer telefonu. Pamiętajcie aby umieścić aktualny numer telefonu, jest to bardzo ważne bo jeśli firma będzie chciała zaprosić cię na rozmowę kwalifikacją będzie dzwonić właśnie na numer podany przez ciebie. W drugiej części przedstawiamy nasze wykształcenie – tam nie musimy określać wszystkich ukończonych szkół, jedynie te bardziej istotne. Kolejna część to nasze dotychczasowe zatrudnienie, czyli spisujemy po kolei, chronologicznie gdzie pracowaliśmy i w jakom okresie. W ostatniej części spisujemy jakie są nasze mocne strony i jakie mamy dodatkowe kwalifikacje. Trzymając się tych zasad na pewno zostaniecie zaproszeni na rozmowę.

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Coraz więcej pracodawców przed zatrudnieniem potencjalnego pracownika przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne. Jest to swego rodzaju sprawdzenie pracownika jeszcze przed zatrudnieniem. Jednak jak się dobrze przygotować do takiej rozmowy? O co może pytać nasz potencjalny pracodawca? Tutaj znajdziecie parę porad jak się ubrać na taką rozmowę, jak mówić i jak wypaść najlepiej. Przede wszystkim musimy pamiętać, że inny wyrabiają sobie opinię o nas na podstawie pierwszych pięciu sekund, czyli pierwsze spojrzenie, pierwsze słowa, pierwsze zauważalne ruchy. Tak więc na taką rozmowę najlepiej wybrać jakiś skromny strój w neutralnych kolorach na przykład biała bluzka lub koszula i czarne spodnie lub spódnica, włosy dobrze ułożone lub spięte w koka. Po drugie zapoznaj się z polityką firmy do której aplikujesz, z pewnością możne pojawić się pytanie na temat firmy na przykład kto jest prezesem, jak długo istnieje na rynku i tak dalej. Kolejna kwestia to nasze zachowanie. Zawsze odpowiadaj zdecydowanie, jeśli nie zrozumiesz pytania poproś o powtórzenie pytania. Nie unikaj kontaktu wzrokowego, zawsze patrz się na swojego rozmówcę. I ostatnia porada to trzymaj ręce splecione na biurku i siedź wyprostowana. Przestrzeganie tych zasad z pewnością da wam bardzo duże szanse.

praca dla osób z niepełnosprawnością

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

W naszym kraju niestety nadal zatrudnianie osób niepełnosprawnych nie jest mile widziane. Nie wszystkie firmy mogą sobie na to pozwolić. Jednak całe szczęście nasz rząd robi wiele, ażeby taki stan rzeczy zmienić. Oczywiście wszystko zależy także od stopnia niepełnosprawności. Jednak do jakiej pracy mogą aplikować osoby ze stwierdzoną niepełnosprawnością? Oczywiście są tu pewne ograniczenia, wszystko zależy co powoduje naszą niepełnosprawność. Tak więc osoby z drugą grupą w większości mogą wykonywać większość czynności, chyba, że lekarz stwierdzi inaczej. Podstawowym ograniczeniem jest tutaj na przykład czas pracy. Czas ich pracy jest skrócony, czyli nie mogą pracować więcej niż siedem godzin dziennie, jest to bardzo rygorystycznie przestrzegane. Do tego takie osoby mają dodatkowy urlop w wymiarze dodatkowych dziesięciu dni do podstawowego wymiaru urlopu. Ale czy przy zatrudnieniu osoby z niepełnosprawnością czekają nas same ograniczenia? Oczywiście, że nie. Wszystko zależy od człowieka, ale przeważnie są to osoby bardzo sumienne, bardzo zaangażowane w pracę i bardzo rzetelne. Tak więc można z pewnością stwierdzić, że zatrudnienie takiej osoby może dać nam same korzyści i pozwoli rozwinąć skrzydła twojej firmie.

Staż

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Nie każda osoba kończąca szkołę lub studia ma już prospektywny na jakąś porządną pracę, taką jaką faktycznie chciały wykonywać. Niestety nasz rynek pracy jest ograniczony i nie wszyscy mogą pracować w swoim zawodzie. Jest to czasami przykre, szczególnie gdy osoby wykształcone, osoby, które czasami prace naście lat poświęciły na edukację, po ukończeniu studiów pozostają bez pracy. Tak więc niestety nie rzadko młodzi ludzie przed podjęciem pracy zawodowej decydują się na staż. Duże firmy, przedsiębiorstwa jak również instytucje publiczne bardzo chętnie zatrudniają stażystów. Przede wszystkim w taki sposób można sprawdzić pracownika, można zobaczyć jak pracuje, jak jest zaangażowany i tak dalej. Niestety stażyści w trakcie odbywania stażu nie zarabiają nic albo są to dość marne pieniądze. Jednak ważny jest nasz "start na rynku pracy". Bo przecież nawet jeśli nie uda nam się zdobyć etaty, czyli stałej posady w zakładzie w którym odbywaliśmy staż to jednak nasze doświadczenie nam zostaje. Czas takiego stażu może być różny. Może on trwać od miesiąca do nawet 9 miesięcy lub więcej. Wszystko zależy od nas. Przeważnie preferowane są staże sześciomiesięczne. Oczywiście po uskoczeniu stażu powinniśmy dostać od naszego pracodawcy referencje.

Edukacja a praca zawodowa

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Coraz więcej młodych ludzi bardzo szybko chce się usamodzielnić dlatego też już nawet zaraz po ukończeniu osiemnastego roku życia postanawia podjąć pracę zawodową. Jednak co z osobami, które jeszcze się uczą? Osoby, które na przykład rozpoczęły studia stacjonarne czyli nie mogą podjąć pracy na cały etat? Oczywiście jest też dla nich rozwiązanie. Zaznaczyć tutaj także trzeba, że uczniowie oraz studenci są dla pracodawcy bardzo atrakcyjni. Jest to spowodowane głównie tym, że w przypadku zatrudnienia osoby uczącej się pracodawca płaci po prostu mniejsze podatki. Jednak na jakich zasadach są zatrudniane takie osoby? Tutaj mamy dość duże pole manewru. Taki uczeń może być zatrudniony na przykład na umowę zlecenie lub umowa o dzieło. Takie umowy powoduję jednak także pewne ograniczenia. Tak sama nazwa mówi zatrudniamy taką osobę na czas wykonania pewnej określonej czynności, czyli nie możne być to praca cykliczna, chyba, że nasza umowa będzie określona wykonanie danych czynności na określony dzień. Możemy także zatrudnić taką osobą na tak zwaną pracę tymczasową. Jest to także bardzo dobra opcja dająca więcej możliwości i przede wszystkim skierowana jest właśnie przede wszystkim na osoby uczące się.

Co zrobić w razie utraty pracy

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Pozostawanie bez pracy jest dla wielu osób bardzo trudnym zdarzeniem. Oczywiście jest to bardzo kłopotliwe, szczególnie gdy główny żywiciel rodziny utraci pracę. Niestety w obecnych czasach coraz więcej słyszy się o upadłościach kolejnych firm lub przedsiębiorstw. Co wtedy zrobić? Co zrobić jeśli po kilkunastu latach pracy straci się pracę i nie maci pomysłu co dalej zrobić, jak utrzymać rodzinę. Jeśli jesteś właśnie w takiej sytuacji, najważniejsze jest nie tracić zimnej krwi, niestety takie sytuacje się zdarzają i nie możemy nic na to poradzić. Ważne jest ażeby szybko poszukać jakiejś innej alternatywy. Jeśli nie masz na dzień dzisiejszy jakiejś pracy na oku zgodnie z twoimi kwalifikacjami, zajmij się czymkolwiek. Możesz na przykład zatrudnić się chociaż na jakiś czas przy jakichś pracach sezonowych a w między czasie poszukiwać czegoś innego. Wtedy przede wszystkim będziesz miał ciągłość pracy, co jest ważne dla potencjalnego przyszłego pracodawcy. Pozostawanie na długotrwałym bezrobociu nie jest także korzystne dla nas, spowodować to może przede wszystkim nadszarpnięcie waszego budżetu domowego a także może spowodować u nas załamanie nerwowe lub nawet depresję Co może powodować kolejne negatywne skutki.

poradnictwo zawodowe

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Kiedyś taki termin jak doradztwo zawodowe nie istniało, kiedyś nie było doradców zawodowych czyli osób, które mają nam pomóc, nakierować nas na odpowiedni tor naszej kariery zawodowej. Nie jest to młody zawód jednak takich poradnictw jest mało, niestety nie w każdej miejscowości możemy otrzymać porady. Był taki okres, że taki właśnie doradca zawodowy miał być w każdej szkole. Miało być to ułatwienie dla naszej młodzieży, młodych ludzi, którzy często stoją przed bardzo trudnym wyborem, wyborem swojej kariery zawodowej. Niestety nie wszyscy wiedzą co chcą robić w swoim życiu, nie każdy wie w którą stronę ma się udać. W tych właśnie trudnych wyborach ma nam pomóc doradca zawodowy. Pewnie się zastanawiacie na czym polega takie poradnictwo. Otóż po odwiedzeniu takiego doradcy jakie pierwszą czynność przeprowadza z nami rozmowę, zada parę prostych pytań, które mają mu pomóc w ocenie naszych zainteresowań. Kolejnym etapem jest wypełnienie ankiety, są to porost pytania w większość pytania zamknięte. Takie działania, czyli rozmowa i wypełnienie ankiety mają na celu określenia jakie mamy preferencje a jakie predyspozycje, czyli co chcielibyśmy robić, czym chcielibyśmy się kiedyś zająć a jakie są nasze mocne strony. Na podstawie tych informacji doradca wydaje opinię.

Jak rozpocząć posukiwanie pracy

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

W życiu każdego człowieka nadchodzi czas gdy musi rozpocząć pracę zarobkową. Niestety każdego to czeka, jednak gdy jeszcze nigdy nie pracowałeś i nie wiesz jak się zabrać do tego tematu tutaj znajdziesz parę porad jak rozpocząć takie poszukiwania. Otóż przede wszystkim jeśli masz już jakiś wyuczony zawód to wszystko jest w porządku, wiesz już jakiej pracy szukasz, lecz jeśli ukończyłeś liceum ogólnokształcące i nie wiesz jeszcze co w sumie chciałbyś robić poszukiwania rozpocznij od konsultacji z doradcą zawodowym. Taki specjalista na pewno da wam jakieś cenne rady. Otóż jeśli chodzi o poszukiwanie pracy możecie zacząć od przeczesywania internetu, tak na pewno znajdziecie jakieś atrakcyjne oferty. Oczywiście przy takim rozwiązaniu należy trzymać się na baczności. Niestety w internecie jest bardzo dużo oszustów i tylko czyhają na osoby, które dadzą się nabrać. Więc jeśli jakaś oferta wydaje się wam za piękna ażeby mogła być prawdziwa, niestety musicie sobie odpuścić. Jeśli nic nie znajdźcie nic na własna rękę powinniście się zgłosić do urzędu pracy. Tak zarejestrują was jako osobę bezrobotną i w razie pojawienia się jakiejś oferty, która mogłaby was zainteresować urzędnicy powiadomią was.

Pracodawca szuka pracownika

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Jakich pracowników szukają pracodawcy? Na rynku pracy mamy dwóch poszukujących. Kiedy mówimy o szukaniu pracy, od razu myślimy o pracownikach. Tysiące ludzi szukają miejsca pracy. Są to ludzie młodzi – absolwenci studiów i szkół, są to również ludzie w średnim wieku i ludzie starsi, którzy z jakiegoś powodu muszą zmienić pracę i w tym celu rozpoczynają swoje poszukiwania na rynku pracy. Drugą kategorią ludzi poszukujących są pracodawcy, którzy szukają pracowników. Oni również nie mają łatwo. Dzisiaj bardzo trudno o dobrego pracownika. Jaki pracownik jest szczególnie poszukiwany? Na pewno musi to być osoba uczciwa, która będzie powierzone zadania wykonywała najlepiej jak potrafi. Nikt nie jest doskonały i wolny od popełniania błędów, jednak trzeba zrobić wszystko, żeby tych błędów było jak najmniej. Trzeba uważnie słuchać nauki, której udziela nam osoba wykonująca szkolenie przed przystąpieniem do pracy. Najlepiej założyć zeszyt, w którym będziemy zapisywać wszystkie uwagi. Dobry pracownik to pracownik zaangażowany w swoją pracę, ale nie oznacza to wcale siedzenia po godzinach za darmo. Dobry pracownik szanuje siebie i swój czas, a wtedy może liczyć na szacunek ze strony swojego pracodawcy.

Praca w korporacji

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Nie ma chyba osoby, która nie słyszałaby strasznych opowieści o pracy w korporacji. Zdaniem niektórych pracują tam tylko ludzie bez sumienia, którym nie przeszkadza wyścig szczurów i mobbing. Czy te opowieści znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości. Na pewno jest w nich ziarnko prawdy. Jednak nie przesadzajmy. W korporacjach pracują miliony zupełnie normalnych, przeciętnych kobiet i mężczyzn, którzy oprócz pracy mają czas dla swoich rodzin i mają czas na swoje pasje. Praca w korporacji nie musi oznaczać spędzania całego dnia w pracy, a później zabierania pracy do domu, kosztem snu, rozpadu rodzin i życia osobistego. Praca taka ma również sporo zalet. Na nasze konto regularnie co miesiąc wpływa wysokie wynagrodzenia. Nie ma opóźnień w wypłacie pensji co zdarza się czasem w prywatnych, małych firmach. Pracodawca dba o nasz rozwój zawodowy, kieruje nas na szkolenia i kursy branżowe. Jak zdobyć pracę w korporacji? Nic prostszego. Wystarczy wyższe wykształcenie, doskonała znajomość języków obcych i pewność siebie na rozmowie kwalifikacyjnej. Wykażmy chęć do nauki, a nasz szef na pewno da nam szansę. Korporacja postawi przed nami wiele wyzwań i jedynie własną determinacją i ciężką pracą będziemy mogli tym wyzwaniom sprostać.

Praca w administracji publicznej

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Jaka praca jest marzeniem wielu młodych ludzi? Praca w budżetówce. W opinii wielu ludzi jest to praca pewna, na wiele lat, a do tego praca niewymagająca szczególnych umiejętności. W budżetówce nie ma czegoś takiego jak praca po godzinach, zabieranie pracy do domu czy praca w weekendy. W administracji publicznej pracuje się równe osiem godzin dziennie i wychodzi się do domu. W nocy nie ma myślenia o pracy i o zawodowych wyzwaniach. Dla jednych jest to duży plus, dla innych ogromny minus tej pracy. Największą trudność sprawia zdobycie pracy w administracji publicznej. Legendarne są opowieści o tym, jak duże trzeba mieć znajomości, żeby taką pracę zdobyć. Czy jest w tych plotkach chociaż ziarnko pracy? Na pewno. Ale prawdą jest też, że w dużych miastach wielu absolwentów studiów znalazło pracę w budżetówce po pomyślnym rozwiązaniu testu kwalifikacyjnego. Mowa tutaj o bardzo zdolnych ludziach, którzy swoje studia ukończyli z sukcesami, a do tego doskonale posługują się językami obcymi i na pewno nie przyniosą wstydu instytucji, w której podjęli pracę. Administracja publiczna ma również tę zaletę, że nie trzeba obawiać się utraty pracy, jeżeli weźmiemy zwolnienie chorobowe czy urodzimy dziecko.

Praca po znajomości

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Czy naprawdę nie da się znaleźć pracy inaczej niż po znajomości? Niektórzy, szczególnie ludzie z małych miejscowości, są przekonani, że jak praca to tylko po znajomości. Oczywiście, na wsiach częste są sytuacje, że w urzędzie pracuje cała rodzina urzędującego sołtysa czy wójta, ale nie przesadzajmy. Chyba nikt nie wierzy, że wszyscy absolwenci studiów mają tak zwane plecy i swoją pracę znaleźli dzięki szerokiej siatce znajomości z innymi, wysoko postawionymi ludźmi. Normalni ludzie znajdują pracę poprzez ogłoszenia – w internecie i w prasie. Nie ma nic złego w tym, że zapytamy znajomego czy przypadkiem w jego firmie nie jest obecnie potrzebny ktoś z naszymi kwalifikacjami i z doświadczeniem zawodowym. Postawmy się również w roli pracodawcy. Czy mając do wyboru zaufaną osobę z rodziny bądź z polecenia znajomych, wybierzemy zupełnie obcą osobę z ulicy? Oczywiście zakładamy, że obie osoby mają te same kwalifikacje i doświadczenie. Zanim zaczniemy krytykować zjawisko pracy po znajomości zastanówmy się, jak sami postąpilibyśmy w takiej sytuacji. Uwierzmy w to, że jak najbardziej da się znaleźć pracę wykorzystując nie tylko znajomości, ale też swój talent, zdobyte doświadczenie zawodowe i posiadane umiejętności.

Jak szukać pracy?

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Niestety, w dzisiejszych czasach praca nie leży na ulicy i musimy bardzo się postarać, żeby znaleźć dobrą posadę. Oczywiście, w dużych miastach łatwo zatrudnić się w supermarketach, przy rozdawaniu ulotek czy w barach szybkiej obsługi, ale czy taka praca nas satysfakcjonuje? Szukamy raczej lepszej pracy. Jak więc szukać, aby znaleźć? Przede wszystkim zastanówmy się co chcemy robić i jakiego rodzaju pracy szukamy. Zastanówmy się jakie mamy do tej pracy kwalifikacje. Bez ukończonych studiów medycznych raczej nie dostaniemy stanowiska lekarza w szpitalu. No, ale to są oczywistości, o których wszyscy wiemy. W czasie poszukiwania pracy warto postawić na dobre cv i dobrze napisany list motywacyjny. Te dokumenty dostosujmy do konkretnego pracodawcy i na konkretne stanowisko pracy. Nie wysyłajmy wszędzie, jak leci, tych samych dokumentów aplikacyjnych. Takie postępowanie na pewno nie sprawi, że szybko zdobędziemy dobrą pracę. Co jeszcze należy zrobić? Zachować optymizm i szukać z uśmiechem na twarzy. Każdy woli współpracować z ludźmi pogodnymi, którzy mają uśmiech na twarzy. Potencjalny szef dokładnie nas obserwuje i widzi, jakie mamy usposobienie. Bądźmy więc zawsze uśmiechnięci i weseli, a szybciej znajdziemy pracę.